Case studies

Weryfikacja dystrybucji Twojego produktu

Do Skilltelligence zwrócił się wiodący producent lodów, który szukał przyczyny nienajlepszych wyników sprzedaży swoich produktów na Wybrzeżu w szczycie sezonu. Analiza otoczenia i audyt sprzedaży wykazywały brak wpływu pogody (było stosunkowo pogodnie a warunki nie odbiegały od średniej z poprzednich sezonów). Nie zmieniły się także uwarunkowania konkurencyjne – nie pojawiły się nowe, znaczące produkty, nie odbyły się również żadne dramatyczne ruchy cenowe.

Wykonawcy Skilltelligence otrzymali zadanie odwiedzenia sklepów i innych punktów sprzedaży lodów w miejscowościach znajdujących się „na odcinku” między Łebą a Międzyzdrojami, na podstawie konkretnych lokalizacji POSów dostarczonych nam przez Klienta, sprawdzić dostępność lodów marek własnych i konkurencyjnych oraz porównać ceny wiodących produktów. Zebrane w ciągu 12 godzin częściowe dane pokazały wyraźnie, że problem stanowiła logistyka – w ponad 40% przebadanych placówek oferta lodów była niepełna, a w 20% produkty nie były dostępne wcale. Dzięki takim informacjom jeszcze przez zakończeniem badania dział sprzedaży naszego Klienta mógł niezwłocznie zareagować i zainterweniować u hurtowników odpowiedzialnych za dystrybucję. Ponadto możliwe stało się efektywne wykorzystanie zespołu sprzedawców poprzez skierowanie ich w konkretne miejsca, w których wystąpił problem dostaw.

Dzięki platformie Skilltelligence w ciągu jednego dnia roboczego został zdiagnozowany problem i możliwe stało się doraźne jego rozwiązanie, co byłoby niemożliwe w przypadku zastosowania klasycznych rozwiązań badawczych lub musiałoby się wiązać z wykorzystaniem własnych zasobów sprzedażowych, co w konsekwencji powodowałoby oderwanie handlowców na dłuższy czas od ich podstawowych zadań.

Sprawdzenie cen na półce

W ramach analizy rynku, jeden z producentów gazowanych napojów chciał uzyskać informację na temat dostępności i cen produktów własnych oraz bezpośredniej konkurenci. Raporty, którymi standardowo dysponował dział marketingu obejmowały dane spływające z dużych i średnich sieci handlowych oraz z dużych ośrodków miejskich. Mając na uwadze profil swoich klientów – osoby o niższym od przeciętnego poziomie zamożności – producentowi zależało na pozyskaniu informacji z lokalnych sklepów na obrzeżach aglomeracji oraz indywidualnych, niezrzeszonych sklepach w małych miejscowościach, których cechą charakterystyczną jest zaopatrywanie się w niewielkich hurtowaniach lub hurtowniach sieciowych typu Macro lub Selgros.

Skilltelligence, dzięki dostępowi do tysięcy wykonawców na terenie całego kraju była w stanie dostarczyć precyzyjnej i wiarygodnej odpowiedzi zarówno na bezpośrednio interesujące Klienta pytania, a także – poprzez przeprowadzenie krótkiej ankiety z właścicielami i kierownikami sklepów – zdobyć dodatkowe informacje na temat sposobu zaopatrywania się konkretnych placówek.

Status realizacji promocji

Jeden z liderów na rynku olejów silnikowych przeprowadził ogólnopolską akcję promocyjną polegającą na wyposażeniu warsztatów, sklepów z częściami samochodowymi i innych punktów branżowych w display demonstracyjny służący pokazaniu przewag ich produktu nad rozwiązaniami konkurencyjnymi. Na mocy umowy promocyjnej display miał być dostępny dla klientów tych punktów oraz powinien być wykorzystywany do wsparcia sprzedaży produktów naszego Klienta zainteresowanym osobom indywidualnym.
Z uwagi na zasięg promocji – 2000 POS w całym kraju – nasz Klient stanął przed problemem znalezienia rozwiązania, które pozwoliłoby w tym samym, mniej więcej, czasie sprawdzić zarówno dostępność, jak i poprawność wykorzystania dostarczonych sprzedawcom materiałów promocyjnych.

Wykonawcy Skilltelligence otrzymali zadanie w ramach którego wcielali się w postać Tajemniczego Klienta, który prosił o rekomendację półsyntetycznego oleju 10W40. Po otrzymaniu od sprzedawcy rekomendacji miał możliwość ujawnienia się i - jeśli został zaoferowany olej naszego Klienta – poinformowania sprzedawcy o przysługującej mu nagrodzie. Jako wynik z badania nasz Klient otrzymał weryfikację interesujących go placówek wraz z zestawem odpowiedzi na pytania ankietowe związane z elementami „tajemniczego klienta” oraz dokumentacją zdjęciową. Dodatkową korzyścią była aktualizacja bazy placówek i ich danych teleadresowych.

Weryfikacja jakości kampanii reklamowych

Największy w Polsce broker powierzchni reklamowych na ekranach LED borykał się z problemami dwojakiego rodzaju:
- niesatysfakcjonującym stanem technicznym ekranów, które znajdowały się w jego ofercie proponowanej klientom (ekrany były wyłączone, nie działały na całej powierzchni, miały przepalone piksele lub były „zawieszone” – nie emitowały reklam w pętlach).
- brakiem możliwości przedstawienia swoim klientom wiarygodnego dowodu na to, że emisja klipu reklamowego odbyła się w ustalonym miejscu i czasie.

Nawiązanie stałej współpracy ze Skilltelligence umożliwiło cykliczną weryfikację stanu technicznego blisko 700 znajdujących się w ofercie ekranów, dzięki czemu możliwa stała się dynamiczna interwencja u właścicieli powierzchni reklamowych i usuwanie usterek. Równocześnie możliwe stało się wzbogacenie oferty Klienta o element weryfikacyjny polegający na dostarczeniu weryfikacji zdjęciowej emisji klipów w żądanych przez reklamodawcę lokalizacjach (wraz z parametrami geolokalizacyjnymi i dokładnym czasem wykonania).

Ocena przestrzegania procedur – Tajemniczy klient

Wiodący koncern z branży FMCG otrzymał propozycję przeprowadzenia płatnej akcji promocyjnej w dużej sieci handlowej. Promocja miała polegać na rekomendowaniu kilku produktów z oferty producenta klientom sklepów przez sprzedawców, podczas płacenia za zakupy. Produkty te miały być także umieszczone w „gazetce promocyjnej” oraz być eksponowane w atrakcyjnym miejscu przy kasie, co miało wspomagać zakupy impulsowe. Dodatkowo, operator sieci sprzedaży deklarował, że typ promowanego przez sprzedawców produktu będzie dostosowany do profilu klienta w sklepie (płci, wieku oraz dokonywanych zakupów).
Przed podjęciem decyzji nasz Klient chciał sprawdzić jak efektywnie prowadzone są deklarowane przez sieć działania promocyjne. Wykonawcy Skilltelligence zostali skierowani do sklepów sieci z zadaniem dokonania niewielkich zakupów. Następnie, po zakończeniu transakcji mieli potwierdzić jej dokonanie fotografią paragonu oraz sfotografować okolice kasy. Dodatkowo, już po zakończeniu zadania wypełniali ankietę związaną z wizytą w sklepie. 
Dzięki temu, że Skilltelligence dysponuje danymi demograficznymi na temat swoich Wykonawców oraz temu, że może przebadać w tym samym, krótkim okresie placówki w odległych od siebie miejscach, nasz Klient uzyskał informację pozwalające mu ocenić stopień wywiązywania się z deklarowanych działań promocyjnych jeszcze przed uruchomieniem i opłaceniem promocji na własne potrzeby.

Proste interakcje handlowe

Nasi wykonawcy to osoby z całej Polski, znakomicie znające lokalne społeczności, topografię i realia rynkowe swoich miejsc zamieszkania. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom dostęp do bezpośredniej informacji o lokalnych rynkach.
Jedno z dużych, polskich wydawnictw oferuje usługę kącików prasowych, w ramach której określone tytuły prasowe dostępne są na estetycznych stojakach dla klientów placówek. Typowo taka usługa kierowana jest do menedżerów i właścicieli restauracji, kawiarni i barów, a także dla poczekalni czy hotelowych lobby. Dzięki dostępowi do wiedzy o lokalnej specyfice, wykonawcy Skilltelligence mogą precyzyjnie wytypować potencjalnie interesujące miejsca, które spełniają określone kryteria i mogą być zainteresowane uatrakcyjnieniem swojej oferty. Nasi wykonawcy dostarczają dokumentację fotograficzną obejmującą zarówno wnętrze lokalu jak i jego okolicę, co pozwala wstępnie ocenić atrakcyjność klienta, jak również nawiązują pierwszy kontakt handlowy, zdobywają informację o nazwisku właściciela / menedżera oraz jego dane kontaktowe. Dzięki takiemu projektowi dział sprzedaży wydawnictwa ma do dyspozycji wysokiej jakości bazę danych potencjalnych klientów, co znakomicie zwiększa odsetek zamykanych z sukcesem transakcji.

Szybka ankieta wśród potencjalnych i obecnych klientów

Skilltelligence, dysponując wielotysięczną rzeszą współpracowników może zaoferować nie tylko natychmiastowy dostęp do „rąk i oczu w terenie”, ale umożliwia także bardzo szybkie zebranie ich opinii na zadany temat. Dajemy Państwu możliwość zdefiniowania zestawu pytań zamkniętych i otwartych o dowolnej treści oraz skierowanie ich do precyzyjnie zdefiniowanej według kryteriów demograficznych, etnograficznych i geograficznych grupy respondentów. Rozwiązanie to stanowi wartościowe źródło informacji na temat percepcji marek, atrakcyjności produktów, projektów graficznych, oceny kampanii reklamowych itp. Prowadzone przez nas badania obejmują zarówno najprostsze – comiesięczne badanie ankietowe pozwalające określić, która z trzech wersji okładki magazynu podoba się najbardziej, jak i złożone badanie analizujące postrzeganie marki operatora komórkowego w zadanej grupie wiekowej odbiorców.

Skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro handlowe:
Smolna 4,
00-375 Warszawa
(Centrum Przedsiębiorczości)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close