Aktywność społeczności Skilltelligence według samych zainteresowanych

Niedawno wysłaliśmy do naszych Klientów i Partnerów informację o czasowym zawieszeniu przez Skilltelligence realizacji projektów terenowych, które są związane z „bliższymi interakcjami” z ludźmi. Jest to, oczywiście, podyktowane naszą troską o bezpieczeństwo indywidualne, jak i wspólne. Jednocześnie przeprowadziliśmy wśród współpracujących z nami osób ankietę, pytając o to, jakiego typu zadań byłby skłonne się podjąć w obecnej sytuacji.

Wyniki, które uzyskaliśmy są bardzo budujące! Wynika z nich, że z jednej strony duża część osób jest świadoma tego, jakiego typu działań powinno się unikać, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo. Z drugiej zaś wyraźnie widać, że dominuje podejście zdroworozsądkowe i nieuleganie zbyt silnym emocjom. Bardzo się cieszymy, że założenia, które przyjęliśmy, praktycznie dokładnie pokrywają się z opiniami i podejściem naszych Pszczół.

Z badania wynika bowiem, że o ile większość osób opowiada się za ograniczeniem typu zadań do tych bezpiecznych, a więc niewymagających bliższego kontaktu z innymi ludźmi, o tyle mniej niż 10% jest zdania, że projekty należy zawiesić całkowicie. Wynika z tego, że gdyby nasi Klienci mieli potrzebę przeprowadzenia prostego badania w ramach którego, na przykład, wymagane byłoby zrobienie zdjęć na ulicy, możemy się ich podjąć i liczyć na to, że liczba pozyskanych odpowiedzi będzie satysfakcjonująca.

 

Pozostajemy więc do dyspozycji i przypominamy, że najlepszym rodzajem badań, które można teraz przeprowadzić są dowolnego typu ankiety, zarówno konsumenckie, jak i te związane choćby z uzyskaniem opinii o kreacjach marketingowych, które – miejmy nadzieję – już niedługo będą mogły zostać uruchomione, gdy tylko sytuacja wróci do normy!

Zachęcamy i zapraszamy!

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06