Badania w branży farmaceutycznej – audytorzy Skilltelligence przygotowani do zadań specjalnych

badania sprzedaży w branży farmaceutycznej audytorzy z platformy skilltelligence

Badania w branży farmaceutycznej na tle przeprowadzanych w innych branżach nie są łatwe. Jeżeli szukasz efektywnych rozwiązań, zapoznaj się z poniższym materiałem. Badania w modelu crowdsourcingowym mają wiele zalet, takich jak, między innymi, tempo dostarczenia informacji z terenu oraz dysponowanie dużą populacją, np. na potrzeby tajemniczego klienta, co zwiększa realizm prowadzonych badań. Crowdsourcing nie zawsze jednak sprawdza się w przypadku bardziej złożonych zadań i interakcji w miejscu badania – w poniższym tekście opisujemy, jak udało nam się pokonać tę barierę, a dzięki temu znacząco zwiększyć pole zastosować badań crowdsourcingowych.

 

Wyzwania badań ekspozycji – badania w branży farmaceutycznej

Typowym, często przez nas wymienianym ograniczeniem modelu badawczego, w którym wykorzystywany jest crowdsourcing (społeczność badaczy doraźnie realizujących zadania), jest to, że z racji wykonywania przez tę społeczność okazjonalnych działań nie można przygotowywać (zbyt) skomplikowanych scenariuszy badawczych.

Ostatnio jednak, po rozmowach z naszym klientem z branży farmaceutycznej, doszliśmy do wniosku, że warto mimo wszystko podjąć taką próbę.

Dla wszystkich z Państwa, którzy znają uwarunkowania branży aptecznej, jest zapewne jasne, że przeprowadzenie badania aptecznego polegającego na policzeniu facingów (odpowiednio wyeksponowanych frontów) wielu produktów na półce oraz wykonanie przy tej okazji szczegółowej dokumentacji zdjęciowej nie spotka się z entuzjastycznym przyjęciem farmaceutów. Przyczyn tu może być wiele: wprowadzenie przez audytorów zamieszania podczas gdy jest dużo klientów, naturalna niechęć farmaceutów do wszelkiego typu kontroli, podejrzenie „szpiegostwa przemysłowego” uprawianego przez konkurencję itp.

 

Badania w branży farmaceutycznej – to nie takie łatwe

Z naszych doświadczeń wynika, że apteki stwarzają największe bariery dla realizacji zadań badawczych z dokumentacją zdjęciową; może z wyjątkiem branży bankowej. Nasi klienci – firmy farmaceutyczne – zwykle poświęcają dużo wysiłku na przekonanie kierownictwa sieci aptek, aby te zgodziły się na przeprowadzenie w swoich placówkach dowolnego audytu ekspozycji i wykonywanie zdjęć dokumentujących ekspozycję na półkach lub dodatkowych stojakach czy podajnikach.

Nawet jeżeli takie pozwolenie uda się uzyskać, farmaceuci nie stają się nagle wielkimi orędownikami takich badań – postrzeganych przez nich jako kontroli – i, o ile to możliwe, będą wszelkimi sposobami starali się uniknąć „patrzenia im na ręce”. Stąd też, przy pierwszych badaniach w branży farmaceutycznej, zdarzało się sporadycznie, iż farmaceuci odmawiali zgody na wykonanie badania, zasłaniając się niedotrzymaniem przez audytorów procedury. Na przykład wówczas, gdy osoby te nie porozumiały się najpierw z kierownikiem apteki, przedstawiły i uzyskały „zielonego światła” na realizację badania.

Jest oczywiste, że w ferworze działania nie każdy z naszych badaczy miał zawsze cierpliwość poczekać, aż kierownik apteki będzie mógł poświęcić czas, aby można było swobodnie opowiedzieć o celu wizyty i powołać się na uzyskane od sieci pozwolenie na badanie. Owocowało to niedużym, lecz niezaniedbywalnym odsetkiem odwiedzin, w których nie udawało się przeprowadzić pełnego audytu, co z kolei musiało zostać wliczone w koszty realizacji badania, ponieważ – de facto – odwiedziny i próba wykonania badania miały faktycznie miejsce.

Aby, uniknąć opisanych powyżej sytuacji wszyscy badacze realizujący zwiady w aptekach powinni być wyczuleni na „drażliwe” punkty wizyty – w tym prawidłowe przedstawienie siebie oraz celu swojej wizyty, a także dopilnowanie by przeprowadzane badanie nie zakłócało pracy apteki.

 

Badania w branży farmaceutycznej – często sprawiają problem

Dysponując blisko 8 tysiącami badaczy w terenie, nawet jeżeli we wstępie do każdego zadania znajduje się odpowiednia instrukcja postępowania, trudno zapewnić, że każda z tych osób zastosuje się do zaleceń w stu procentach. Audytorzy zwykle starają się możliwie szybko dostarczyć wymaganych danych, co powoduje, że pod presją czasu działają czasem odruchowo, według nabytej np. w sklepach spożywczych rutyny, nie wczytując się w często specyficzne, niestandardowe uwarunkowania projektowe dla środowiska aptecznego. Nawet jeżeli w całej populacji badaczy znajdzie się chociaż jedna taka osoba to, zważywszy na ogólną niechęć sieci do poddawania się kontroli, każde odstępstwo od procedury będzie piętnowane.

 

Badania w branży farmaceutycznej – właściwe przygotowanie audytorów = skuteczność

Aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie audytorów i skutecznie zachęcić do stosowania się do nawet nietypowych wymogów znacząco zmodyfikowaliśmy proces przygotowań do badań. W pierwszym kroku przygotowaliśmy odpowiedni instruktaż i zaproszenie dla chętnych, aby po zapoznaniu się z nim i potwierdzeniu chęci dołączenia do dedykowanej grupy aptecznej podjęli wyzwanie i przeszli sprawdzian wiedzy o tym, jak należy prowadzić badania w aptekach. Jeżeli odpowiedzi w sprawdzianie były bezbłędne to osoba która, podjęła próbę jego wypełnienia, zostawała zakwalifikowana do grupy audytorów upoważnionych do realizacji bardziej złożonych badań. Takie podejście zapewnia, że do kontaktu na miejscu w aptece lub innej „wymagającej” placówce dochodzi, tylko o ile prowadząca badanie osoba jest w pełni przygotowana do niego i dobrze rozumie określone uwarunkowania.

 

 

Badania apteczne – przeprowadzenie ich powierz doświadczonym audytorom

Obecnie, po 3 miesiącach od wdrożenia tej innowacji, mamy wyselekcjonowanych kilkuset audytorów znających i prawidłowo stosujących zalecenia do badań aptecznych. Po zrealizowaniu przez nich ponad tysiąca odwiedzin możemy powiedzieć, że badania te przebiegają znacznie płynniej i nie towarzyszą im praktycznie żadne nieporozumienia.

Doświadczenie to pozwala nam nieco śmielej podejmować się zadań, w których wymagane może być dokładne przygotowanie badacza do specyfiki realizowanych działań lub środowiska, w którym mają one mieć miejsce.

Przybliżyliśmy temat, jakim są badania w branży farmaceutycznej – z naszą pomocą wcale nie jest to taki skomplikowany proces. Zachęcamy więc do kontaktu z nami i skonsultowaniu swojej potrzeby. My zaś, znając obecne możliwości współpracujących z nami ludzi w terenie, chętnie zaproponujemy odpowiednie podejście do badania albo wprowadzimy usprawnienia i modyfikacje tak, aby końcowy efekt spełnił Państwa oczekiwania.

 

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06