Crowdsourcing a Lead Marketing

Mamy za sobą kolejny udany projekt pokazujący, że w razie potrzeby możemy realizować bardziej złożone projekty, dostarczając danych wykraczających poza typowe obserwacje terenowe w sklepach i placówkach obsługowych. 

Crowdsourcing a lead marketing

Projekt, o którym mowa to wykorzystanie naszej społeczności do pozyskiwania tzw. leadów, czyli kontaktów do potencjalnych klientów dla określonych produktów lub usług. Ponieważ projekty, których założenia są oparte o lead marketing zdarzają nam się nieczęsto, ale zaczynamy coraz przychylniej na nie patrzeć, szczególnie jako uzupełnienie zleceń dotyczących naszej tradycyjnej działalności badawczej, pozwalające na ‘zasilenie’ naszej społeczności interesującymi i pozwalającymi dobrze zarobić zadaniami. 

 

Lead marketing w branży fotowoltaicznej

Ktokolwiek podróżuje po Polsce, w ostatnich miesiącach zauważył zapewne ogromny przyrost liczby instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachach budynków. Wydaje się, że program „Mój prąd” i oferowane korzyści spowodowały, że Polacy przekonują się do odnawialnych źródeł energii. Ten poziom zainteresowania klientów został zauważony przez firmy zajmujące się doradztwem, projektowaniem i instalacją ogniw fotowoltaicznych, które chcą możliwie skutecznie dotrzeć do klientów w swoich regionach, zanim program „Mój prąd” dobiegnie do końca.  Jak wiadomo, najlepiej daną okolicę oraz mieszkające tam osoby znają mieszkańcy i naszą rolą w tym przypadku było zachęcenie naszej społeczności do rozglądania się wkoło i zachęcenia swoich sąsiadów i znajomych, aby zgodzili się na bezpłatną konsultację firmy z branży fotowoltaiki, z którą pracujemy. Pilotażowy projekt, w ciągu miesiąca przyniósł kilkaset wartościowych kontaktów i skłonił nas, wspólnie z Klientem do zastanowienia się nad zwiększeniem skali tego przedsięwzięcia w kolejnej już „pełnowymiarowej’ odsłonie tego projektu. 

 

Pozyskiwanie leadów dzięki crowdsourcingowi

Niemal rok temu nasza społeczność realizowała inny projekt o podobnych zasadach. Polegał on na przekonaniu kierowników i właścicieli sklepów, nieposiadających jeszcze terminali płatniczych do tego, aby zgodzili się na konsultację telefoniczną z naszym Klientem, który przedstawiłby im korzyści płynące z programu „Polska Bezgotówkowa”. I w tym przypadku, podobnie jak dla fotowoltaiki, istotna była znajomość zamieszkiwanej okolicy oraz sklepów i innych biznesów w niej działających pod kątem identyfikacji takich, które mogłyby skorzystać z dobrodziejstw programu oferującego terminale za darmo na okres 1 roku. 

 

Crowdsourcing może wesprzeć lead marketing, niekoniecznie go realizować

Warto zwrócić uwagę na to, że ze względu na złożoność różnych prezentowanych ofert, nasza społeczność ogranicza swoją rolę do zarysowania korzyści płynących z danej oferty, ale sam proces sprzedażowy jest w większości przypadków przerzucony na konsultantów naszych klientów, którzy w rozmowie telefonicznej, według sprawdzonego scenariusza i z głębszą wiedzą o niuansach produktu lub usługi mogą skuteczniej go sprzedać. 

 

Lead marketing to nowość dla naszej społeczności

W opisanych powyżej projektach oraz we wszystkich innych związanych z namiastką sprzedaży i przekonywania rozmówców do pewnych argumentów, produktów lub usług mamy do czynienia z nieco innym trybem działania naszej społeczności, która dotąd nie była przyzwyczajona do bardziej rozbudowanej interakcji z rozmówcą i przekonywania go do czegokolwiek. Z tego powodu podjęliśmy dwie decyzje – po pierwsze komunikujemy do naszej aktualnej społeczności porady i wskazówki jak skutecznie wykonywać tego typu zadania, a po drugie kierujemy do szerszego grona potencjalnych użytkowników naszej aplikacji działania rekrutacyjne wyraźnie definiujące oczekiwane typy działań i realizowanych zadań. Dzięki temu crowdsourcing połączony z pewnymi elementami, które zakłada lead marketing, może przynosić bardzo ciekawe i pożądane rezultaty.

 

Crowdsourcing + Lead Marketing = zwiększone efekty

Oprócz kontynuacji opisanego powyżej scenariusza fotowoltaicznego mamy wiele sygnałów o zapotrzebowaniu na tego typu zadania na przykład ze strony operatorów kurierskich, operatorów płatności, oraz producentów i sieci handlowych. W każdym z wymienionych przypadków rolą naszego audytora jest pozyskanie kontaktu do osoby decyzyjnej, z którą nasz Klient będzie mógł przeprowadzić rozmowę, w której przedstawi swoją ofertę. 

 

Zapraszamy zatem do korzystania z tej nowej dziedziny naszej działalności, bowiem większa liczba zleceń spowoduje większą mobilizację naszej społeczności a tym samym większą skuteczność i szybkość działania.

 

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06