Na co zwracać uwagę tworząc instrukcję do crowdsourcingowego badania rynku?

jak przygotować crowdsourcingowe badania rynku 2020

Badania rynku z wykorzystaniem społeczności badaczy crowdsourcingowych mają tę zaletę, że dzięki jednoczesnej mobilizacji kilku tysięcy osób w całej Polsce możliwe jest bardzo szybkie pozyskanie wiarygodnych danych z wielu placówek naraz w bardzo krótkim przedziale czasu – nawet w ciągu jednego dnia. 

 

Crowdsourcing jest nieoceniony w przypadku, gdy chcemy uzyskać „fotografię” sytuacji na rynku na przykład w zakresie poziomu dystrybucji, implementacji promocji POS, wdrożenia procedur i innych elementów wpływających na skuteczność sprzedaży w placówkach detalicznych. Zdając sobie jednak sprawę z zalet tego typu badań rynku, nie można zapomnieć o tym, że osoby je realizujące działają dorywczo, w miarę dostępności wolnego czasu i najczęściej na co dzień zajmują się zupełnie innymi rzeczami. Ich motywacją, oprócz odpowiedniego wynagrodzenia, są ciekawe, niezbyt czasochłonne i nieskomplikowane zadania lub (co bardziej pożądane) ambitne i interesujące wyzwania.

 

Zrealizowawszy w naszej czteroletniej już historii ponad tysiąc (sic!) różnorodnych projektów, w tym rynkowych, marketingowych, badań cen i konkurencji, jesteśmy w stanie zidentyfikować czynniki wpływające na atrakcyjność zadań dla społeczności i podzielić się z Klientami tymi spostrzeżeniami.

 

Zlecając badania (i ich analizę) ekspozycji promocyjnych, cen lub obecności produktu na półce w sklepie czy też tajemniczego klienta, warto przede wszystkim brać pod uwagę takie czynniki jak: czas realizacji projektowanego zadania, jasność i przejrzystość instrukcji oraz atrakcyjność samego zadania (tj. w jakim stopniu poza funkcją czysto zarobkową staje się ono np. częścią grywalizacji).

 

Zacznijmy zatem od czasu i uwagi, którą nasi audytorzy mogą poświęcić na realizację zadania. Oba te zagadnienia są w dużej mierze powiązane – z naszych doświadczeń wynika, że optymalne zadania wymagają wykonania nie więcej niż 6-10 zdjęć oraz odpowiedzi na maksymalnie 20 pytań w ramach jednej wizyty. Warto przede wszystkim pamiętać, że wykonywanie zdjęć oraz odpowiadanie na pytania dotyczące sytuacji w placówce to nie tylko czas poświęcony na klikanie we właściwe odpowiedzi na ekranie aplikacji Skilltelligence, bardzo często konieczne jest także przemieszczanie się z jednego działu sklepu do drugiego. Niektórzy nasi Klienci posiadają w swojej ofercie produkty występujące w kilku różnych (często oddalonych od siebie działach sklepu) – może to ”wymusić” podzielenie jednego, potencjalnie zbyt długiego scenariusza na dwa krótsze – każdy poświęcony innej kategorii produktów, a zatem również innej części sklepu. 

 

Zagadnieniem wpływającym bezpośrednio na czas i trudność realizacji zadania jest sposób sformułowania zadania i skonstruowania towarzyszących mu poleceń – szczególnie w zakresie udzielania odpowiedzi. Tworząc scenariusze badawcze oraz dążąc do tego, aby otrzymywane z terenu wyniki były porównywalne, jednoznaczne i dawały się poddawać natychmiastowej analizie, warto maksymalizować w badaniach udział pytań z listą wyboru (tzw. zamkniętych). Zatem w przypadku sprawdzania, czy dodatkowa ekspozycja znajdowała się na stojaku przy kasie, czy alejce głównej lub, zupełnie nie pojawiła się w sklepie, optymalne jest zaproponowanie audytorom listy wyboru z takimi opcjami. Z kolei w przypadku badania cen na półce warto się zastanowić czy audytor ma wpisać taką cenę do okienka w kwestionariuszu, czy też wystarczy nam odpowiedź z listy wyboru na pytanie – „czy cena produktu XYZ na półce wynosiła rekomendowaną wartość 13,99 zł czy była inna?”, z możliwością odpowiedzi – niższa, rekomendowana – 13,99 lub wyższa z ewentualnym uwzględnieniem opcji „zupełny brak produktu lub etykiety cenowej”. Powyższe wskazówki mają dwa podstawowe cele – ułatwiają pracę badacza i skracają czas przeprowadzania audytu w placówce – dają też Skilltelligence, jako koordynatorowi pracy społeczności w terenie, jednoznaczne wytyczne realizacyjne oraz kryteria, na podstawie których dokonuje się analizy wyników z badań w poszczególnych placówkach.

 

Innym, równie ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność, dokładność i szybkość realizacji badań jest poziom atrakcyjności zadania. Wszyscy chyba wiemy, że wykonywanie czynności pracochłonnych, które na dodatek są nudne, prowadzi do szybkiego znużenia i błędów. Nasi audytorzy także się męczą i nudzą w trakcie swoich wizyt we wskazanych placówkach. Warto więc maksymalnie urozmaicać zadania, tłumaczyć, dlaczego są realizowane i w miarę możliwości wprowadzać do scenariuszy elementy grywalizacji, zagadki, a czasem żartu. Dla większej motywacji do trudnych zadań zdarza nam się wprowadzać do zadań elementy konkursowe – np. konkurs na najlepsze ujęcie ekspozycji promocyjnej naszego Klienta, w wyniku którego możemy zaoferować ujęcia, które ozdobią prezentacje zarządu, a wyróżnieni przez nas audytorzy otrzymają ufundowane przez Klienta produkty – najlepiej jego własne, zwiększając grono konsumentów. 

 

Ostatnią wskazówką, którą chcemy podzielić się w tym artykule, jest to, że społeczność badaczy Skilltelligence ma określony profil demograficzny: główną jej cechą jest to, że mamy do czynienia z osobami młodymi, dobrze zorientowanymi w nowych technologiach,  studiującymi lub stawiającymi pierwsze kroki w samodzielnym życiu. Z tego względu społeczność ta jest znakomitym polem na realizację badań produktów dostępnych w masowym handlu, a także elektroniki użytkowej i AGD, jednak nie sprawdzi się najlepiej na przykład w badaniach rynkowych usług kredytowych, ubezpieczeniowych lub inwestycyjnych.

 

Zważywszy na wszystkie wymienione powyżej uwagi mamy do zaoferowania niezwykle skuteczną, szybką w działaniu oraz solidną społecznością badaczy o ile odpowiednio przygotujemy dla nich badania, które skonfigurujemy w optymalny i zrozumiały sposób.

 

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06