(nie)Skuteczność akcji POS z wykorzystaniem ekspozytorów

Producent z branży FMCG (przetwory i przyprawy) przygotował stojaki ekspozycyjne od razu zapełnione produktem tak, aby proces ich przygotowania do wystawienia w sklepie był jak najprostszy. Akcja ta skierowana była do placówek handlu tradycyjnego, do których nasz klient docierał za pośrednictwem przedstawicieli handlowych dystrybutora. 

Dotychczas tego typu przedsięwzięć próbowano kilka razy, jednak efekty zawsze pozostawały poniżej oczekiwań (pod względem liczby sprzedanych stojaków). 

Aby zwiększyć skuteczność kolejnej akcji tego rodzaju, firma wprowadziła system premiowy, który nagradzał najbardziej skutecznych sprzedawców dystrybutora nagrodami pieniężnymi. Jednak i tym razem sukces był tylko połowiczny – okazało się, że przedstawiciele sprzedawali do sklepów standy, ale nie dopilnowywali, aby stanęły one w sklepach w uzgodnionym miejscu. O ile więc cel sprzedażowy został osiągnięty, o tyle nie wykorzystywano w pełni możliwości samego ekspozytora, ani nie uzupełniano jego zawartości. Dochodziło nawet do sytuacji, w których przedstawiciele ci, używając argumentu atrakcyjnej ceny zestawu, skłaniali kierowników sklepów do zakupu standów. Niestety przy obiekcji braku miejsca w sklepie jako odpowiedź wręcz sugerowali, aby zawartość standu umieszczać na regularnej półce.

Dzięki włączeniu społeczności badaczy Skilltelligence w każdą kolejną akcję, wykorzystującą dodatkowe ekspozytory, nasz klient mógł zredukować liczbę produkowanych standów, zarazem znacząco zwiększając ich faktyczną obecność w sklepach. Audytorzy Skilltelligence wykorzystywani są do regularnego sprawdzania zawartości półek oraz dedykowanych ekspozytorów, co doprowadziło do znacznie lepszego spożytkowania nakładów na ten element POS, a zarazem do zwiększenia skuteczności realizowanych akcji promocyjnych.

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06