Nowoczesne technologie handlu na rok 2020

nowoczesne technologie kontroli handlu 2020

Żyjemy w świecie coraz szybszych przemian. W każdej dziedzinie technologia, a w zasadzie jej zastosowanie w nowych, innowacyjnych kontekstach, zmienia reguły działania – media społecznościowe zmieniają sposób komunikowania się i zdobywania przez nas interesujących informacji, zakupy poprzedzone są zbieraniem opinii społeczności, odbywają się coraz częściej online, a informacja o nas i o naszych zachowaniach konsumenckich śledzonych w sieci staje się coraz wartościowszą walutą. To tylko kilka z dziedzin, które redefiniują się lub rewolucjonizują na naszych oczach. W tym artykule rozpatrzymy nowoczesne technologie handlu na rok 2020.

W trakcie niedawnego Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji omówiony został wpływ technologii, w tym telekomunikacyjnej 5G, na handel detaliczny w placówkach fizycznych (tzw. bricks & mortar). Jeden z prelegentów na kongresie, dr Adam Czerniak, główny ekonomista Polityka Insight, przedstawił bardzo ciekawą wizję stopniowej redukcji liczebności obsługi, automatyzacji kas, automatycznego uzupełniania zapasów, personalizowanych rekomendacji i wielu innych (dla zainteresowanych podsumowanie wystąpienia znajduje się pod niniejszym linkiem).

Trudno się nie zgodzić z tym, że nowoczesne technologie handlu na rok 2020 zmienią oblicze handlu detalicznego i siłą rzeczy, także jego otoczenie organizacyjne. Zastanawiając się jednak nad spodziewanym zasięgiem i tempem rozprzestrzeniania się tego typu zmian, warto spojrzeć na to, jak bardzo i jak szybko tego typu zmiany wpłyną na obecny krajobraz handlu. Moim zdaniem, chociaż ewolucja ta będzie postępować relatywnie szybko, to z racji prostej ekonomii zwrotu z inwestycji nie trafią one od razu pod przysłowiowe strzechy, lecz zatrzymają się, przynajmniej w średnim okresie, na placówkach handlu nowoczesnego, zwłaszcza w większych i na sieciach handlowych, szczególnie tych o ściślejszej kontroli i organizacji.

 

Nowoczesne technologie handlu – czy małe i średnie przedsiębiorstwa są zagrożone?

 Małe i średnie sklepy, niedziałające w ramach dużych ponadregionalnych sieci, które stanowią nadal około połowy wszystkich placówek, prawdopodobnie dosyć długo będą się opierały daleko idącym zmianom organizacyjnym i technologicznym, o których była mowa w wystąpieniu dra Czerniaka. Poziom realizowanych przez nie obrotów po prostu nie pozwoli na daleko idące inwestycje w technologię – przynajmniej tak długo jak siła robocza będzie relatywnie tania i dostępna. Tego typu placówki nadal będą wymagały tradycyjnego podejścia w zaopatrzeniu, merchandisingu i kontroli, a co za tym idzie, nadal trzeba je będzie  obejmować „czujnym spojrzeniem” crowdsourcingowej społeczności badaczy.

 

Jakich zmian oczekujemy w Skilltelligence? Jakie działania zamierzamy wdrożyć pod wpływem nowych technologii handlu 2020?

Pytanie to należy rozpatrzyć w dwóch kontekstach – dla modernizowanych oraz dla bardziej tradycyjnych placówek handlowych. Moją tezą jest to, że w unowocześnianych sklepach, w których wdrażane będą najnowsze technologie, dużo łatwiejsze będzie pozyskanie informacji o dostępności i prawidłowej cenie produktu na półce. Jednakże, o ile sklepy nie zostaną wyposażone w kamery na stałe monitorujące stan półki (chodzi o planogramy, wdrożenie odpowiednich POSM itp.), a obraz z nich pochodzący nie będzie udostępniany zainteresowanym, to producenci i dystrybutorzy nadal nie będą mieli możliwości stwierdzenia czy półka z ich produktem została prawidłowo zatowarowania i ustawiona, oraz czy zastosowano odpowiednie materiały promocyjne (o ile takie miały się pojawić). Nowe technologie, o których tutaj piszemy, nie rozwiążą także  problemu weryfikacji obecności i prawidłowości wdrożenia jakichkolwiek ekspozycji poza regularną półką, a także nie zapewnią oceny procesu zakupu lub obsługi „oczami klienta” – obszary te będą wymagały tradycyjnego badania rynku: firmy, które ich dostarczą, nadal opierać się będą na fizycznych odwiedzinach placówek przez audytorów – niezależnie od tego czy będą to osoby działające w ramach społeczności crowdsourcingowej, czy zawodowi badacze.

 

Nowoczesne technologie handlu 2020 w tradycyjnych placówkach

Z kolei w placówkach tradycyjnych, nieobjętych zmianami technologicznymi omawianymi wcześniej, przestrzeń dla realizowanych dotąd badań marketingowych, audytów dystrybucji i promocji itp. nie ulegnie większym zmianom.

Niezależnie od tego, w jakich placówkach będą prowadzone badania, nasza branża z bardzo dużym zainteresowaniem śledzi następujące trendy:

  • uczenie maszynowe z przeznaczeniem do analizy obrazu pozyskiwanego z placówek pod kątem analizy ekspozycji półkowej oraz facingów poszukiwanych produktów. Jak dotąd nasze doświadczenia w tym zakresie są mieszane – przeszkolenie systemu pod kątem rozpoznawania np. 200 SKU zajmuje nadal dużo czasu i, o ile projekt nie jest realizowany z dużą częstością, przeznaczone na to nakłady przekraczają koszt interpretacji zdjęć dokonywanej przez człowieka,
  • elementy sztucznej inteligencji wspomagające audytora pod kątem bieżącej analizy jakości i jednoznaczności dostarczanych odpowiedzi. Obecnie nasze podejście do akceptacji danych z terenu nie umożliwia przekazywania sugestii usprawniających lub poleceń korekt odpowiedzi na bieżąco. Zatem jeżeli audytor w niezamierzony sposób wykona zdjęcie z niewłaściwą perspektywą lub będzie ono nieostre, to informację o tym otrzyma dopiero po przekazaniu wyników i ich weryfikacji: sztuczna inteligencja mogłaby na bieżąco „zwrócić uwagę” na mankamenty zdjęcia lub logikę udzielonych odpowiedzi,
  • uczenie maszynowe na poziomie znajdowania korelacji i prawidłowości w pozyskiwanych danych służące „maksymalizacji zwrotu z informacji” pozyskanych w terenie. Np. wykrywanie prawidłowości i korelacji osiąganych wyników zależnie od miejsca pozyskania danych (podział terenowy obszarów odpowiedzialności zespołów merchaniserskich) lub terminu zebrania danych – np. wpływ weekendu na porządek w placówce i jakość ekspozycji towarów.

 

Rewolucja czy klasyczna nowość na rynku polskim?

O ile zatem nowoczesne technologie zmienią sposób działania znaczącej części placówek handlowych, nie można powiedzieć, aby zrewolucjonizowały badania rynku poświęcone tym placówkom. Producenci i dystrybutorzy FMCG tak jak dotychczas będą musieli prowadzić wiele badań rynku – od weryfikacji dystrybucji i cen na półce, przez ocenę jakości implementacji planogramów i akcji promocyjnych w punkcie sprzedaży aż po tajemniczego klienta. Badania takie będą pozwalały optymalizować działanie i oceniać osiągane wyniki sprzedaży, dostarczając pełnego kontekstu informacyjnego. Z kolei badanie procesu i wrażeń z odwiedzin w sklepie lub punkcie usługowym oczami tajemniczego klienta pozostanie nieocenionym źródłem inspiracji dla oceny i projektowania „customer experience”. Tylko w oparciu o takie zobiektywizowane narzędzia i źródła informacji możliwe jest ocenienie, czy zmiany poziomu sprzedaży (zarówno pozytywne, jak i negatywne) wynikają tylko z podejmowanych „wielkich” działań marketingowych czy też ze skuteczności codziennej „pracy u podstaw” w dystrybucji, merchandisingu, trade marketingu czy procedurach obsługi klientów. Drogi Czytelniku – a jak Ty postrzegasz nowoczesne technologie handlu na rok 2020?

 

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06