Sampling produktu – Czy focus grupy to jedyny sposób na sprawdzenie reakcji klientów na nasz produkt lub usługę?

Skoro takie pytanie pojawia się na początku tego artykułu to nietrudno zgadnąć, że zgodnie z „prawem Betteridge’a”, odpowiedź brzmi „nie”. 🙂 Co więcej, w tym tekście opowiem o tym jak sprawdza się nasza społeczność, kiedy wymagany jest sampling produktu czy usługi, dając znacznie wiarygodniejsze wyniki niż jakakolwiek focus grupa.

Zacznijmy od przytoczenia scenariusza, który zrealizowaliśmy niedawno dla naszego klienta znanej sieci restauracji. Sieć, o której mowa miała od pewnego czasu wątpliwości dotyczące receptury jednego z dań. Żeby upewnić się, czy zasadna jest zmiana receptury, słusznie podjęto decyzję o tym, żeby w kilku wybranych restauracjach w Polsce wprowadzić zmodyfikowaną recepturę dania. W tym jednak momencie pojawia się pytanie – jak zapewnić porównywalność i wiarygodność ocen, aby na ich podstawie podjąć odpowiednie decyzje? Skoro, ze względów logistycznych nie jest możliwe, aby przed każdym klientem postawić obie wersje dania i przeprowadzić ankietę, konieczne było nieszablonowe podejście do zagadnienia. I w tym kontekście pojawiamy się my Skilltelligence i kilka tysięcy naszych badaczy w całej Polsce. 

 

Sampling produktu w dwóch wersjach i porównanie

Wspólnie z naszym klientem ustaliliśmy, że badanie odbędzie się w następujący sposób – nasi badacze otrzymają zadanie, w ramach którego spożyją i odpowiedzą na ankietę, na temat pierwotnej wersji dania a w drugim spożyją danie w nowej wersji i także ocenią go tymi samymi kryteriami co danie pierwotne. Na tej podstawie będzie możliwe określenie na większej próbie obiektywnej oceny szerszego grona konsumentów o starej i nowej wersji dania. Logistycznie oznaczało to, że klient wskazał w kilku wybranych miastach restauracje z pierwotną wersją oraz, z nową wersją dania a my kierowaliśmy naszych audytorów odpowiednio do każdej z nich. W ramach wynagrodzenia nasi ludzie otrzymywali zwrot za spożyte danie (dokumentowane zdjęciem dania i paragonu ze wskazanej restauracji). Wynik badania, przeprowadzonego na próbie kilkuset osób, znacznie większej od typowych badań focusowych pozwolił obiektywnie ocenić, która receptura zasługuje na wdrożenie w całej sieci.

Zanim przejdę do podsumowania artykułu i wskazania możliwych korzyści i zastosowań crowdsourcingu do samplingu podam jeszcze przykład usługi, którą oceniała nasza społeczność. W przypadku usług scenariusz znacząco zbliża się do tzw. tajemniczego klienta, przy czym warto podkreślić, że w przytaczanym przypadku mieliśmy do czynienia z zakupem usługi (niedużej wartości), co pozwalało na ocenę całej interakcji klienta i obsługi w placówce. Dla tego typu zleceń powołam się na przykład badania wykonanego dla sieci zakładów wzajemnych, w której po wprowadzeniu nowego typu zakładów, operator chciał się upewnić, że załogi odpowiednio zachęcają do zakupu a po jego dokonaniu, przejrzyście objaśniają dalsze postępowanie. Naszemu klientowi chodziło o sprawdzenie, jak poszczególne regiony wdrożyły zalecenia centrali, przeprowadzając kilkaset „zakupów kontrolnych” na terenie całego kraju.

Podsumowując zatem jak można wykorzystać crowdsourcing do samplingu z zakupem poniżej umieszczam kilka ogólnych spostrzeżeń dotyczących tego typu podejścia:

 

Koszt zakupu 

Scenariusze, w których ma dojść do zakupu, także w przypadku samplingu produktu, są niestety ograniczone wartością wydatku, który musi ponieść nasz audytor. Poza faktem, że przekazywanie środków na zakup wiąże się z dodatkowymi kosztami operacyjnymi, warto zwrócić uwagę na fakt, że audytor musi najpierw, z „własnej kieszeni”, ponieść odpowiednie nakłady i poczekać na ich zwrot po zaakceptowaniu wyników badania. W praktyce, jak dotąd, pracowaliśmy ze zleceniami, w których jednostkowy koszt usługi wynosił do 50 zł, przy czym średnia oscylowała w okolicach kilkunastu złotych. 

 

Jak specjalistyczny jest produkt lub usługa 

Nie ukrywamy, że nasza społeczność to osoby młode, wkraczające w dorosłe życie i poszukujące dla siebie dodatkowego źródła zarobków. Średnia wieku naszej populacji wynosi 24 lata i nie ma w niej wielu emerytów ani profesorów astrofizyki… Oznacza to, że nie możemy oczekiwać dużego odzewu w przypadku, gdy chcemy określić skuteczność i przystępność tłumaczenia przez doradcę inwestycyjnego nowego produktu private finance.

 

Łatwość dotarcia naszego audytora do ocenianego produktu lub usług 

W przytoczonych powyżej przypadkach, i de facto w większości innych zrealizowanych przez nas scenariuszy, nasz audytor udawał się do wskazanej placówki, w której mógł zakupić nową wersję produktu  lub usługi. Tego typu podejście znakomicie ułatwia organizację procesu, bowiem wysyłka testowanego produktu do wybranych respondentów nie jest nie tylko sporym wyzwaniem organizacyjnym, ale także wiąże się ze znaczącymi dodatkowymi nakładami.

Sampling produktu ze Skilltelligence 

Podsumowując – jeżeli, po wzięciu pod uwagę powyższych trzech najważniejszych zaleceń, sampling produktu przeprowadzany w naszej społeczności wydaje się być zasadnym rozwiązaniem – zapraszamy do kontaktu. Chętnie wspólnie opracujemy optymalne podejście, zapewniając nawet kilka tysięcy testerów dla nowego produktu lub usługi, zanim zostanie on wprowadzony na rynek.

 

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06