Posts by Łukasz Głowacz

4 nietypowe projekty z wykorzystaniem crowdsourcingu

Firmy z różnych branż mają często potrzeby, których realizacja przysparza sporych kłopotów osobom „wyróżnionym” do poprowadzenia tego typu projektów. Poniżej opowiem o kilku, z którymi zgłosili się do nas Klienci.

Zacznę jednak od wstępu – kiedy warto sięgnąć po telefon i zadzwonić do nas? Wspólnym mianownikiem wszelkich nietypowych (niedotyczących badań w terenie, ani ankiet) projektów jest konieczność zmobilizowania określonej wielkości zespołu ludzi do wykonania mniej lub bardziej złożonych zadań. Ważne jest jednak to, że mowa tutaj o wielu podobnych lub identycznych zadaniach wykonanych wiele razy, a nie jednym dużym projekcie, składającym się z wielu etapów i zadań (choć…

Read More

7 czynników wpływających na sukces akcji Below The Line (BTL)

Choć trudno jest dzisiaj postawić wyraźną granicę między działaniami Below The Line (BTL) i Above The Line (ATL) w tradycyjnym ich ujęciu (internet!), a część profesjonalistów kwituje takie próby ironicznym uśmiechem, to na potrzeby tego artykułu skorzystanie z takich definicji będzie przydatne.

Artykuł został napisany jako podsumowanie różnych spostrzeżeń, które przez kilka już lat działania udało się nam zebrać podczas realizowania różnych projektów związanych z badaniem skuteczności działań BTL, zarówno jeżeli chodzi o wywiązywanie się z pewnych ustaleń przez sieci handlowe, jak i skuteczność własnych służb sprzedażowych, a także oceny atrakcyjności tych akcji dla samych konsumentów. Podręczniki marketingu…

Read More

Crowdsourcing a Lead Marketing

Mamy za sobą kolejny udany projekt pokazujący, że w razie potrzeby możemy realizować bardziej złożone projekty, dostarczając danych wykraczających poza typowe obserwacje terenowe w sklepach i placówkach obsługowych. 

Crowdsourcing a lead marketing

Projekt, o którym mowa to wykorzystanie naszej społeczności do pozyskiwania tzw. leadów, czyli kontaktów do potencjalnych klientów dla określonych produktów lub usług. Ponieważ projekty, których założenia są oparte o lead marketing zdarzają nam się nieczęsto, ale zaczynamy coraz przychylniej na nie patrzeć, szczególnie jako uzupełnienie zleceń dotyczących naszej tradycyjnej działalności badawczej, pozwalające na ‘zasilenie’ naszej społeczności interesującymi i pozwalającymi dobrze zarobić zadaniami. 

 

Lead…

Read More

Sampling produktu – Czy focus grupy to jedyny sposób na sprawdzenie reakcji klientów na nasz produkt lub usługę?

Skoro takie pytanie pojawia się na początku tego artykułu to nietrudno zgadnąć, że zgodnie z „prawem Betteridge’a”, odpowiedź brzmi „nie”. 🙂 Co więcej, w tym tekście opowiem o tym jak sprawdza się nasza społeczność, kiedy wymagany jest sampling produktu czy usługi, dając znacznie wiarygodniejsze wyniki niż jakakolwiek focus grupa.

Zacznijmy od przytoczenia scenariusza, który zrealizowaliśmy niedawno dla naszego klienta znanej sieci restauracji. Sieć, o której mowa miała od pewnego czasu wątpliwości dotyczące receptury jednego z dań. Żeby upewnić się, czy zasadna jest zmiana receptury, słusznie podjęto decyzję o tym, żeby w kilku…

Read More

Zarządzanie pracownikami terenowymi nie musi być trudne!

Z rozmów z naszymi klientami, zarówno tymi, którzy zlecają badania naszym siłom terenowym (5 tysięcy badaczy na terenie kraju), jak i tymi, którzy wykorzystują nasze rozwiązanie informatyczne do zarządzania własnymi siłami sprzedażowymi, wyłania się niemal uniwersalny trend  – coraz więcej firm zaczyna poszukiwać sposobów zwiększenia efektywności operacyjnej takich sił, aby w miarę możliwości, zredukować ich liczebność i ograniczyć ponoszone koszty.

W tym krótkim artykule nie będę koncentrował się na tych pierwszych, którzy korzystają z naszych badaczy, aby sprawdzać i  rozliczać swoich pracowników lub współpracowników z wywiązywania się z umów dystrybucyjnych, lub merchandisingowych. Zajmiemy się tymi, którzy mając własne…

Read More

Formy promocji w handlu detalicznym (BTL)

Już pewien czas temu przeprowadziliśmy wśród naszych respondentów ankietę, której celem było sprawdzenie jakie formy promocji są w stanie przekonać konsumentów do zmiany przyzwyczajeń zakupowych. Wtedy głównym obszarem naszego zainteresowania było sprawdzenie, czy i jak można wpłynąć na to, aby przysłowiowy Kowalski (pozdrawiamy!) zmienił swoje przyzwyczajenia i zamiast np. majonezu Winiar kupił Kielecki lub vice versa. Niezależnie od tego czy, zważywszy na siłę „stronnictw majonezowych” poszczególnych marek, taka zmiana przyzwyczajeń jest możliwa, w badaniu okazało się jednoznacznie, że najsilniejszą moc przekonywania ma pieniądz – zarówno w formie zniżki na produkt, czy np. zakupu dwóch opakowań w cenie…

Read More

Jak Teamfiniti może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi przetrwać epidemię?

Czasy epidemii wiążą się z ogromnymi, dotąd niespotykanymi, utrudnieniami dla działania biznesu. Wszelka działalność, w której konieczne jest koordynowanie rozproszonych zespołów ludzi lub sieci placówek w terenie jest obecnie utrudniona ze względu na ograniczenia przemieszczania się, a tym samym, bezpośredniej koordynacji i kontroli poszczególnych pracowników lub placówek. 

 

Zakładając, że taki stan potrwa nawet 2 do 3 miesięcy, należy możliwie szybko znaleźć sposób na to, aby skutecznie koordynować, rozliczać i oceniać pracę rozproszonej struktury. Zważywszy, że rozwiązanie, które oferujemy – Wirtualnego Menedżera Zespołów Terenowych – Teamfiniti, można dla swojej organizacji uruchomić w ciągu…

Read More

W poszukiwaniu sposobów na poprawę skuteczności promocji

Zapraszam do kontynuacji naszego cyklu o tym, jak Skilltelligence może pomóc szefowi sprzedaży. Tym razem piszemy o naszym kliencie działającym w branży FMCG (spożywczej). Jego sprzedaż opiera się głównie na pracy key account managerów, dedykowanych współpracy ze średnimi lokalnymi i regionalnymi sieciami w handlu tradycyjnym.

Sprawdzanie promocji POS może wykazać luki w jej realizacji

Jednym z najważniejszych sposobów stymulowania sprzedaży jest organizacja promocji, w tym tzw. „gazetkowych”, którym musi towarzyszyć właściwa ekspozycja promowanego produktu. Skoro jednak ponawiane akcje promocyjne nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, nasz Klient zaczął analizować możliwe powody takiej sytuacji, zastanawiając się nawet…

Read More

Najlepszy moment na przetestowanie Teamfiniti – dla jakich zastosowań nadaje się najlepiej?

W naszych ostatnich artykułach [Teamfiniti – inspiracje i geneza, Zastosowania Teamfiniti – część 1, Zastosowania Teamfiniti – część 2 ] pisaliśmy szeroko o tym, skąd wziął się pomysł Teamfiniti i jak firmy mogą skorzystać z funkcjonalności naszego nowego rozwiązania. Ponieważ do końca maja 2020 roku proponujemy zainteresowanym przeprowadzenie darmowego, miesięcznego testu platformy w wersji standardowej, warto zastanowić się, czy to rozwiązanie usprawni nasz biznes. Mimo że Teamfiniti jest niezwykle łatwe w użytkowaniu i wdrożeniu, warto zadać sobie kilka pytań, aby upewnić się, czy na pewno jest to rozwiązanie dla naszej firmy.

 

Zatem,…

Read More

(nie)Skuteczność akcji POS z wykorzystaniem ekspozytorów

Producent z branży FMCG (przetwory i przyprawy) przygotował stojaki ekspozycyjne od razu zapełnione produktem tak, aby proces ich przygotowania do wystawienia w sklepie był jak najprostszy. Akcja ta skierowana była do placówek handlu tradycyjnego, do których nasz klient docierał za pośrednictwem przedstawicieli handlowych dystrybutora. 

Dotychczas tego typu przedsięwzięć próbowano kilka razy, jednak efekty zawsze pozostawały poniżej oczekiwań (pod względem liczby sprzedanych stojaków). 

Aby zwiększyć skuteczność kolejnej akcji tego rodzaju, firma wprowadziła system premiowy, który nagradzał najbardziej skutecznych sprzedawców dystrybutora nagrodami pieniężnymi. Jednak i tym razem sukces był tylko połowiczny – okazało się, że przedstawiciele sprzedawali do…

Read More