Kontrola implementacji i monitoring promocji,
skuteczność reklam

Audyt implementacji promocji wykaże, czy Twoja promocja wystartowała o czasie i jest poprawnie prowadzona

Przeprowadzenie skutecznej i atrakcyjnej promocji, skierowanej do finalnego odbiorcy na rynku detalicznym to złożony proces. Zazwyczaj w takie przedsięwzięcie jest zaangażowane różnych kilka firm: sam producent, firma promocyjna opracowująca założenia promocji i przygotowująca kreację, firma logistyczna, odpowiedzialna za dostarczenie materiałów w konkretne miejsca oraz sieć handlowa, lub firma merchandiserska której pracownicy zajmują się przygotowaniem promocji we wszystkich placówkach, a później samym jej prowadzeniem. Oznacza to, że jest wiele elementów, które mogą zawieść, a to może oznaczać porażkę całego przedsięwzięcia. Skuteczność promocji jest bowiem tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo – to właśnie jeden z powodów, dla których skuteczny monitoring promocji może mieć tak duże znaczenie.

Właśnie tutaj w grę wchodzi audyt implementacji promocji i badanie skuteczności reklamy

Na audyt implementacji promocji zawsze warto przeznaczyć odpowiednie środki, bo stanowi to niejako polisę ubezpieczeniową na wypadek problemów. Koszt takiego audytu stanowi zwykle niewielki procent wartości całej kampanii, a pozwoli on zapewnić obiektywną informację o tym czy i w jaki sposób kampania została uruchomiona, czy jej implementacja jest odpowiednia i wreszcie, czy klienci ją zauważają, a nasze wysiłki przynoszą zamierzony skutek i wszystkie elementy procesu działają zgodnie z planem. Ocena efektywności akcji promocyjnej oraz badanie skuteczności reklamy mogą przynieść nieoczekiwane dane, usprawniające, bądź poprawiające rozwiązania, na których wadliwość zwracają uwagę badacze.

Widoczna promocja w miejscu sprzedaży - Przeprowadź sprawdzenie promocji POS

Czy promocja w miejscu sprzedaży działa prawidłowo? Sprawdzanie promocji, a konkretniej – ocena efektywności akcji promocyjnej jest niezwykle ważna, jednak jak zrobić to w kilkunastu, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset placówkach jednocześnie w krótkim czasie? Gdyby chcieć dokonać tego własnymi zasobami firmy, prawdopodobnie większość pracowników nie robiłaby nic innego, tylko jeździła od sklepu do sklepu. Taka ocena kampanii promocyjnej mogłaby być obarczona licznymi błędami ze względu na presję czasową i brak wprawy własnych pracowników w tego typu działaniach. Jak sobie z tym radzimy? Dzięki kilku tysiącom współpracowników agencji Skilltelligence możemy bardzo szybko (w kilka godzin!) odwiedzić w tym samym czasie setki miejsc i sprawdzić, czy wszystkie wytyczne zostały zrealizowane, oraz zidentyfikować lokalizacje, w których nie wszystko poszło zgodnie z planem. To stwarza możliwość po pierwsze szybkiej, doraźnej reakcji i naprawienia błędów w precyzyjnie wskazanych miejscach, a po drugie wyraźnie wskazuje, które elementy procesu nie sprawdziły się i do kogo zwrócić się o wyjaśnienia.

Z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa są to kluczowe kwestie – właściwa ocena efektywności akcji promocyjnej może bezpośrednio przełożyć się na odpowiednie oszczędności i nie pozwoli na „przepalanie” środków.

Warto odpowiednio zagospodarować środki

Fiasko kampanii reklamowej ma niejako podwójne dno, gdyż nie tylko wiąże się ze stratami finansowymi ze strony przedsiębiorstwa, ale naraża jego kierownictwo i sztab wykwalifikowanych pracowników na naprawianie skutków takiego wydarzenia, co ponownie wiązać się będzie z wydanymi pieniędzmi. „Przepalone” środki finansowe potrafią mścić się nawet po długim czasie – jednak nie wszystko będzie stracone, jeśli w porę dokonana zostanie ocena efektywności akcji promocyjnej przez odpowiednich profesjonalistów. Pamiętajmy, że właściwy nadzór może uchronić firmę przez dotkliwym obciążeniem finansowym!

Monitoring promocji jako skuteczna profilaktyka

Zadbaj o skuteczny monitoring promocji! Działania kontrolne są szczególnie istotne, kiedy krytyczne jest zgranie w czasie wielu elementów, na przykład uruchomienie promocji w punktach sprzedaży detalicznej wraz z rozpoczęciem ogólnokrajowej kampanii telewizyjnej czy internetowej. Dynamicznie przeprowadzona ocena efektywności akcji promocyjnej, polegającej na zweryfikowaniu wiedzy sprzedawców, dokonana przez terenowych współpracowników Skilltelligence, pozwoli uniknąć zmarnowania nawet setek tysięcy złotych, a w najgorszym razie pomoże znaleźć winnego i - potencjalnie - odzyskać pieniądze! Ponadto możesz przy okazji zadbać o monitorowanie cen konkurencji.

Monitoring promocji – podsumowanie

W przypadku dużych przedsiębiorstw, odpowiedni monitoring promocji odgrywa niezwykle istotną rolę. Działania marketingowe tego typu, gdy przeprowadzane są na dużym obszarze, obejmującym setki, a czasami nawet tysiące punktów niezwykle trudno koordynować i niemal pewne jest, że przynajmniej część podmiotów „wyłamie” się z wcześniej przygotowanego planu. To naturalne zjawisko przy akcjach zakrojonych na szeroką skalę i poprawna ocena kampanii promocyjnej, a ściślej – właściwa ocena efektywności akcji promocyjnej jest niezbędna.

Marketing o takim zasięgu wymaga nie tylko odpowiedniego planowana, ale pewnego zacięcia strategicznego - ale nawet najbardziej starannie, pieczołowicie przygotowany plan zawiedzie, gdy promocja w miejscu sprzedaży – np. ze względu na niewłaściwie przeszkolony personel – nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Oczywiście, wina za umiarkowany sukces kampanii reklamowej nie musi spoczywać na barkach kierowników pojedynczych punktów. Zawieść jedno z ogniw łańcucha w postaci np. firmy logistycznej, która nie dostarczy odpowiednich materiałów na czas. Skutki takiego zaniedbania mogą być katastrofalne. Są one jednak do uniknięcia, gdy miejsce będzie miał odpowiedni monitoring promocji.

Zła promocja sprzedaży? Przykłady można mnożyć, ponieważ...

audyt implementacji promocji

...w pierwszych dniach trwania promocji w dużych sieciach detalicznych nawet 55% placówek, z różnych powodów, nie realizuje jej w pełni

kontrola implementacji promocji

... niska skuteczność promocji może spowodować więcej szkód, niż pożytku, jeśli rozczarowany klient nie będzie mógł z niej skorzystać

Zbadaj skuteczność promocji! Działania kontrolne są szczególnie istotne, kiedy krytyczne jest zgranie w czasie wielu elementów, na przykład uruchomienie promocji w punktach sprzedaży detalicznej wraz z rozpoczęciem ogólnokrajowej kampanii telewizyjnej czy internetowej. Szybka kontrola implementacji promocji i wiedzy sprzedawców, dokonana przez terenowych współpracowników Skilltelligence, pozwoli uniknąć zmarnowania nawet setek tysięcy złotych, a w najgorszym razie pomoże znaleźć winnego i - potencjalnie - odzyskać pieniądze! Ponadto możesz przy okazji zadbać o monitorowanie cen konkurencji.

Kontrola implementacji promocji sprawi, że:

Upewnisz się, że akcja ruszyła o czasie i jest realizowana zgodnie z założeniami oraz sprawdzisz wiedzę obsługujących ją pracowników sklepów.

Sprawdzisz, czy wszystkie materiały marketingowe i promocyjne towarzyszące akcji dotarły na miejsce i są eksponowane zgodnie z oczekiwaniami.

Szybko uzyskasz informację z poszczególnych punktów sprzedaży, a w przypadku niedociągnięć będziesz mieć szansę błyskawicznie zainterweniować.

Dzięki dostępowi do członków naszej społeczności zbierających dla Ciebie informacje sprawdzisz, jaki jest odbiór Twojej akcji wśród przeciętnych konsumentów.

Upewnij się, że pieniądze, które inwestujesz w promocję są dobrze wykorzystane!

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06