Jak pomogliśmy dużemu koncernowi spożywczemu zaktywizować sprzedaż poprzez wdrożenie Wirtualnego Menedżera Zespołów Terenowych?

Skuteczna kontrola i motywacja zespołu

 

Jeden z naszych Klientów - międzynarodowa firma działająca w branży beverages opiera swoją sprzedaż na przedstawicielach handlowych dystrybutorów. Dystrybutorzy to kilka firm obsługujących różne regiony Polski, a każdy z nich korzysta z innego systemu informatycznego. Sprawia to, że nasz Klient nie ma możliwości łatwego wdrożenia spójnego systemu motywacyjnego dla pracowników różnych firm, z uwagi na różne standardy wyznaczania celów i raportowania oraz niekompatybilność danych pochodzących od różnych podwykonawców. Utrudnione jest również bieżące śledzenie postępów realizacji celów, a rankingi mogą być aktualizowane dopiero po uzyskaniu wiążących, zbiorczych wyników na koniec okresu rozliczeniowego, co nie pozwala na codzienną grywalizację zespołów.

Szybka aktywizacja pracowników

Zastosowano Wirtualnego Menedżera Zespołów Terenowych i tym samym wyposażono w tę samą aplikację mobilną wszystkich terenowych pracowników wykonujących zadania na rzecz naszego Klienta, niezależnie od tego, którego dystrybutora są pracownikami. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe było ustandaryzowanie bieżącego raportowania postępów oraz wprowadzenie spójnych mechanizmów stymulujących konkurencyjność (rankingi, zadania specjalne itp.).  Ponadto, dzięki ogromnej elastyczności i przystępności Wirtualnego Menedżera Zespołów Terenowych możliwe było objęcie programem aktywacji sprzedaży także pracowników Klienta bezpośrednio niezwiązanych ze sprzedażą pozwalając na rozszerzenie odwiedzin także na sklepy dotąd uznane za mało dochodowe.

Lepsza motywacja, większa widoczność i wyższa sprzedaż

W efekcie Klientowi udało się stworzyć rozwiązanie, które umożliwia globalne (w skali całego kraju) ustalanie i priorytetyzowanie celów sprzedażowych dla poszczególnych produktów, dynamiczne rozkładanie akcentów między konkretne działania merchandisingowe w zależności od bieżących potrzeb. Już po trzech miesiącach od rozpoczęcia wdrożenia przełożyło się to na poprawienie wskaźników związanych z dystrybucją - poziom dostępności produktów oraz tzw. dosprzedaż - o 16%, a skuteczność implementacji poprawnej ekspozycji wzrosła o 23%. Dodatkowo pozyskano 400 nadprogramowych zamówień pochodzących z placówek nieobjętych programem regularnych wizyt handlowych, a wygenerowanych dzięki programowi zadań premiowych dla pracowników spoza organizacji sprzedażowej.

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06