Po co komu tak właściwie są badania marketingowe? Posiadanie informacji dotyczących tego, jak oferowane przez nas produkty są postrzegane przez potencjalnych i faktycznych odbiorców, jest niezwykle istotnym aspektem prowadzenia biznesu. Jednak marketing to nie tylko sposób komunikacji z Klientami, ale i jej implementacja. Nawet najlepsza kampania promocyjna w sklepach nie będzie działać, jeśli do nikogo nie dotrze. Jeśli bowiem wprowadzamy produkt na rynek krajowy bądź chcemy zweryfikować to, jak jego obecność w sklepach kształtuje się w danym momencie sprzedaży, to musimy liczyć się z tym, że do sprawdzenia są setki a nawet tysiące placówek. Czasem, kiedy sprzedaż spada w danym rejonie, nie wynika to jednoznacznie z braku popytu, a może być spowodowane właśnie tym, że Klienci nie są w stanie znaleźć naszych produktów. Skilltelligence, dzięki społeczności tysięcy pracowników terenowych, jest w stanie relatywnie szybko pozyskać wartościowe dane dotyczące sytuacji w sklepach w całej Polsce czy nawet w danym regionie. Badania marketingowe firmy prowadzą również w momencie, kiedy szykuje się rebranding bądź jakaś zmiana modelu sprzedażowego. W zbadaniu opinii Klientów na ten temat również jesteśmy w stanie pomóc. Sprawdzając skuteczność dystrybucji, ekspozycji, a także kierowanych do potencjalnego Klienta komunikatów, możemy uzyskać dane, które pomogą zwiększyć widoczność produktów nawet o 80%, a co za tym idzie znacząco zwiększyć ich sprzedaż.

Badania marketingowe - organizacja

Dzięki społeczności agencji badań marketingowych Silltelligence możliwe jest bardzo szybkie, sprawne i kompetentnie przeprowadzenie badań. Dzięki temu, że nasi audytorzy są rozsiani po całej Polsce, badania marketingowe, to nie tylko Warszawa, Katowice, Wrocław czy inne większe miasta, ale właściwie każde miejsce na mapie, które nas interesuje. Grupy badawcze mogą być skonstruowane z osób o określonym wieku, płci, zainteresowaniach, czy wykształceniu. Scenariusze badań mogą być oparte na rozmaitych potrzebach, dzięki czemu możliwe jest zbadanie wielu interesujących nas parametrów. Jeśli chodzi o prowadzone przez nas badania marketingowa, organizacja może być dostosowana według wielu zróżnicowanych parametrów.

 • Jakie badania oferuje Skilltelligence?

Dzięki rozsianej po całej Polsce, zróżnicowanej społeczności badaczy a zarazem respondentów możemy wykonać dwa podstawowe rodzaje badań. Badania „w miejscu” oraz badania opinii i ankiety.

Pierwsza grupa – „badania w miejscu” koncentruje się na zaobserwowaniu i sprawdzeniu na miejscu w placówce handlowej, usługowej lub dowolnej innej lokalizacji fizycznej firmy czy spełnione są wymogi im stawiane. Mogą to być: sprawdzenie ekspozycji nowego produktu, ceny, miejsca na półce, działań konkurencji w sklepie lub sprawdzenie zachowania pracowników w procedurze „tajemniczego klienta”. Badanie takie możemy realizować w placówkach własnych klienta lub, co jest równie ważne, sprawdzając czy zleceniobiorca naszego klienta prawidłowo wywiązał się ze swoich obowiązków – na przykład rozstawiając w sklepie dostarczone materiały POS.

Druga grupa – „badania opinii” koncentruje się na skierowaniu do naszej społeczności lub jej odpowiednio zdefiniowanego wycinka demograficznego ankiet i kwestionariuszy, przy pomocy których pozyskujemy opinie respondentów na określone tematy – w tym na przykład czy zaprezentowany im pomysł reklamy jest zrozumiały i atrakcyjny.

 • Jak wygląda proces badania?

Mamy ogromne doświadczenie w realizacji wszelkiego rodzaju badań marketingowych i badań opinii jednak kluczowym i pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie celu oraz wstępnego zamysłu badania, które wstępnie formułują nasi klienci. Po otrzymaniu odpowiednich wytycznych przygotowujemy do wglądu klienta wzór scenariusza badania w formie online. Scenariusz ten odpowiada 1:1 instrukcjom, które kierujemy do naszej społeczności badaczy co pozwala klientowi upewnić się, że osiągnie założone cele badania. Po zatwierdzeniu tak przygotowanego scenariusza uruchamiamy zbieranie danych w terenie i, jeżeli zażyczy sobie tego klient, udostępniamy na żywo wgląd w pozyskiwane dane. Po zakończeniu badania wyniki przekazujemy w postaci tabel Excel oraz linków do zdjęć, o ile były częścią scenariusza badawczego.

 • Jak długo trwa badanie?

W zależności od potrzeb i ilości niezbędnych do pozyskania danych badanie może trwać kilka godzin - dla ankiet, 2 dni – dla reprezentatywnego zwiadu w popularnych sieciach dyskontów lub 1-2 tygodnie dla pełnego badania w dużym odsetku badanych placówek.

 • Ile kosztuje badanie?

Dla badań ankietowych to cena od 3 zł za odpowiedź natomiast dla wizyt w placówkach cena zaczyna się od 19 zł.

 • Kiedy najlepiej przeprowadzić badanie marketingowe?

Zawsze 😊 Zwykle jednak widzimy kilka typowych scenariuszy:

 1. regularne badanie służące jako wsad do stałego, cyklicznego procesu skuteczności organizacji,
 2. jako narzędzie kontroli podwykonawców w momencie rozpoczynania lub w trakcie realizacji kampanii,
 3. jako narzędzie ‘detektywistyczne’ pozwalające ad-hoc zrozumieć przyczyny problemów – np. niezadowalającej sprzedaży nowego produktu,
 4. jeżeli chcemy, bez inwestowania w kosztowne focus-grupy lub inne szeroko zakrojone badania, zrozumieć czy wstępne koncepcje dotyczące rozwiązań marketingowych dotyczących naszego produktu lub usługi idą w dobrym kierunku.
 • Skąd będę wiedział, że badanie przyniosło efekty?

Jest wiele przykładów korzyści z realizowanych przez nas badań. Dla przykładu – jeżeli wykryjemy, że nasz podwykonawca nie wywiązuje się z ustaleń, możemy dochodzić swoich racji żądając ponownego wykonania usługi lub przyznania rabatu na kolejną. Jeżeli okaże się, że produkt w trakcie akcji ATL nie znajduje się z sklepach to można szybko zainterweniować ‘ratując’ przynajmniej część poniesionych nakładów.

 • Co mam zrobić z uzyskanymi w badaniu danymi?

Wyniki badania mogą służyć do wielu celów – najważniejsze z nich to: motywowanie własnych i zewnętrznych sił sprzedażowych i merchandisingowych do rzetelnej pracy, rozliczanie się z dostawcami za faktyczny efekt pracy, analizowanie faktycznych silnych i słabych stron podejmowanych działań, lepsze zrozumienie naszej grupy docelowej i wstępna weryfikacja założeń przekazu do niej kierowanego i wiele, wiele innych.

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06