Jak, dzięki ocenie przestrzegania procedur, pomogliśmy firmie z branży napojów bezalkoholowych ocenić stopień wywiązywania się sieci handlowych z deklarowanych działań promocyjnych?

Czy sieć handlowa przestrzega procedur sprzedażowych w trakcie promocji?

Tajemniczy klient - ocena przestrzegania procedur przez pracowników.Wiodący koncern z branży napojów bezalkoholowych uzgodnił realizację nowatorskiej, płatnej akcji promocyjnej w dużej sieci handlowej.

Promocja miała polegać na rekomendowaniu kilku produktów z oferty producenta klientom sklepów przez sprzedawców, podczas płacenia za zakupy. Produkty te miały być także umieszczone w „gazetce promocyjnej” oraz być eksponowane w ustalonym miejscu przy kasie, co miało wspomagać zakupy impulsowe. Dodatkowo, operator sieci sprzedaży deklarował, że typ promowanego przez sprzedawców produktu będzie dostosowany do profilu klienta w sklepie (płci, wieku oraz dokonywanych zakupów).

Sprawdzenie poziomu skuteczności akcji przez tajemniczego klienta

Przed podjęciem decyzji nasz klient chciał sprawdzić, jak efektywnie prowadzone są deklarowane przez sieć działania promocyjne. Audytorzy Skilltelligence zostali skierowani do sklepów sieci jako Tajemniczy Klienci z zadaniem dokonania niewielkich zakupów. Następnie, po zakończeniu transakcji, mieli potwierdzić jej dokonanie fotografią paragonu oraz sfotografować okolice kasy. Dodatkowo, już po zakończeniu zadania, wypełniali ankietę związaną z wizytą w sklepie i oceną poziomu realizacji przez sprzedawców procesu rekomendacji promowanych produktów.

Podjęcie decyzji o wdrożeniu pełnej skali promocji w oparciu o wiarygodne dane

Dzięki temu, że Skilltelligence dysponuje danymi demograficznymi na temat swoich audytorów oraz temu, że może przebadać w tym samym, krótkim okresie placówki w odległych od siebie miejscach, nasz klient uzyskał informacje pozwalające mu ocenić stopień wywiązywania się z deklarowanych działań promocyjnych jeszcze na etapie negocjacji i oceny ROI promocji na własne potrzeby.

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06