Dynamiczne reagowanie na spływające dane

Najbardziej lubimy realizować projekty, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał naszych rozwiązań. Dzięki nim możemy nieść błyskawiczną pomoc w obliczu nieoczekiwanych komplikacji.

Wiele z naszych zleceń zawiera w sobie dwa czynniki: konieczność działania w krótkim czasie oraz na szeroką skalę. Sprawia to, że ich realizacja wymaga dobrej organizacji i koordynacji zadań. Jeśli dołożymy do tego konieczność dynamicznego reagowania na zbierane informacje w trakcie trwania projektu, cała operacja staje się nie lada wyzwaniem.

Jedno z takich właśnie przedsięwzięć związane było z dwutygodniową akcją promocyjną pod nazwą „Dni zdrowej skóry”. Organizowane było w największej sieci drogerii w Polsce, przy mocnym wsparciu zakrojonej na szeroką skalę reklamy. Nic zatem dziwnego, że Klient chciał mieć wgląd w ich faktyczny przebieg.

Jak połączyć niski koszt i wysoką wiarygodność audytu?

Aby możliwie dokładnie kontrolować przebieg akcji, wskazane byłoby jak najczęstsze wysyłanie audytorów do poszczególnych drogerii. Naturalnie ich codzienne wizyty pociągałyby za sobą bardzo wysokie koszty badania, dlatego wspólnie z Klientem podjęliśmy decyzję o kontroli w dwóch kluczowych momentach: na starcie i na finiszu. Projekt miał składać się z audytu gotowości do przeprowadzenia promocji, wdrażania ewentualnych poprawek i wreszcie finalnej kontroli na koniec akcji.

Informacja z rynku i natychmiastowa reakcja

Założonym priorytetem było, by cała gama produktów dostępna była od samego początku, aż do samego końca promocji. Przegląd rezultatów uzyskanych w pierwszym dniu promocji, aż z ok. 90% placówek sieci, pozwolił wychwycić istotny błąd. Polegał on na tym, że drogerie dysponowały wczesną, roboczą wersją planogramu ustawienia produktów na półce, podczas gdy obowiązywać miał już nowy. Natychmiastowy dostęp do zbieranych informacji oraz szybka reakcja pozwoliły wdrożyć skuteczne działania naprawcze na wczesnym etapie akcji. Inną możliwą do wychwycenia dzięki badaniu praktyką było rozpoczynanie układania produktów dopiero w pierwszym dniu obowiązywania promocji, co opóźniało realny start akcji o dobre kilka godzin. Kontrola finalna pozwoliła zauważyć natomiast istotne braki najlepiej rotujących wyrobów na półkach, które nie były dostatecznie szybko uzupełniane przez obsługę sklepów.

Cenna lekcja dla Klienta

Przeprowadzany projekt pozwolił nie tylko poprawić efektywność działań Klienta, ale i sformułować szereg rekomendacji dla podobnych akcji w przyszłości. Dla ich powodzenia istotne okazuje się zarówno zsynchronizowanie działań reklamowych z momentem faktycznej dostępności produktów w sklepach, jak i dopilnowanie, by były one łatwo dostępne przez cały okres trwania promocji.

 

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06