Badania fokusowe z tysiącem respondentów jednocześnie?

badania fokusowe

Badania fokusowe to popularna metoda uzyskiwania informacji na temat produktów, formy przekazu informacji o nich czy identyfikacji wizualnej firmy lub oferty. Klasyczny model zakłada przeprowadzenie ich stacjonarnie w kontrolowanej, niewielkiej grupie. Czasy się jednak zmieniają i dzisiaj wywiad zogniskowany może być przeprowadzony z grupą, która może się nawet nigdy nie spotkać.

Jak uczy nas historia, badania fokusowe zostały wynalezione na potrzeby badania skuteczności bardzo szczególnej formy reklamy, jaką jest… propaganda. Panowie Lazarsfeld i Merton próbowali znaleźć metodę, która szybko da odpowiedź na to, czy określony przekaz w radio może być pozytywnie odbierany przez słuchaczy. Dzisiaj zogniskowany wywiad grupowy to metoda badania nie tylko wrażeń, jakie odbiorcy mają na temat samej formy podania informacji, ale też jakości testowanych produktów, ich wyglądu czy smaku. Wariantów jest wiele, jednak cel jest zawsze zbliżony – badanie fokusowe ma pomóc firmie w zniwelowaniu zidentyfikowanych wad czy uchybień w swoich produktach czy też skorygowania nieadekwatnej formy przekazu. Standardowo zogniskowane wywiady grupowe przeprowadza się według określonego scenariusza, który w założeniu ma wyegzekwować od obecnych odpowiedzi na szereg ważnych kwestii. Z tego względu wszystko odbywa się stacjonarnie w zwartych, raczej ograniczonych grupach, żeby pobudzić dynamikę wszystkich uczestników, a jednocześnie utrzymać kontrolę nad spotkaniem. Wywiad zogniskowany (czy też wywiad fokusowy) wziął bowiem swoją nazwę od skupienia nad danym zagadnieniem, od ogniskowania uwagi wokół jakiegoś tematu. W takim razie, co by się stało, gdyby grupa fokusowa była rozproszona i żaden z uczestników nie miałby ze sobą kontaktu?

Grupa fokusowa rozsiana po całym kraju

Dzięki społeczności Skilltelligence, możliwe jest badanie fokusowe angażujące osoby z różnych miejsc, a koordynowanie tego procesu całkowicie zdalnie. Jest to metoda całkowicie alternatywna od tej, którą standardowo się stosuje. Grupa fokusowa w tym przypadku nie przebywa w jednym pomieszczeniu i składa się z rozmaitych osób, które mogą partycypować w niej o różnych godzinach, dzięki czemu mamy możliwość ciągłego prowadzenia danego scenariusza i bieżącego gromadzenia opinii. Można również zdecydować się na inny wariant i zaprosić osoby z określonej grupy docelowej do badania w określonym przedziale czasowym i tam poprowadzić dyskusję.

Badania fokusowe online zyskują na popularności już od jakiegoś czasu

Ten alternatywny sposób nie ma tak długiej tradycji, jak pierwowzór, jednak w oczywisty sposób stał się właściwie metodą pierwszego wyboru, kiedy przyszedł czas pandemii, ograniczonej możliwości spotkań i home offices. Obecnie wiele rzeczy ulega zmianie i jeśli chodzi o badania fokusowe, definicja również nieco się rozmywa, bo wprowadzane są nowe sposoby na ich przeprowadzanie. Jeden z nich oferuje właśnie Skilltelligence – najważniejsze jednak, że jest skuteczny i w krótkim czasie mogą przynieść bardzo konkretne dane i feedback na temat pomysłów na nową kampanię, layout strony czy aplikacji bądź design nowych opakowań. Tym nowym sposobem przeprowadzania tego rodzaju badań jest po prostu wysłanie określonego kwestionariusza do wielu respondentów rozsianych nawet po całym kraju za pomocą aplikacji, którą mają na urządzeniu mobilnym, co pozbawia nas co prawda dynamiki grupy, ale zdecydowanie przyspiesza proces, jak również pozwala na szersze zakrojenie działań. Taki kwestionariusz mogą w tym samym momencie otrzymać tysiące użytkowników z różnych miejsc w kraju.

Badania fokusowe – scenariusz może tylko zyskać na opcjach multimedialnych

Kiedy grupa fokusowa działa zdalnie, to w badaniu uczestniczy się za pomocą urządzeń mobilnych, co automatycznie sprawia, że łatwiej jest udostępnić uczestnikom rozmaite materiały i na bieżąco dodawać nowe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wirtualne prowadzenie badań fokusowych otwiera zupełnie nowe możliwości, które sprawiają, że ta forma pozyskiwania danych wciąż się rozwija i pozwala na jeszcze bardziej śmiałe scenariusze, które mogą dostarczyć jeszcze bardziej szczegółowych informacji.

Agencja badawcza – Warszawa i nie tylko

Z naszych usług korzystać można właściwie w całej Polsce. Nasza społeczność organizuje się przy każdym mieście wojewódzkim w kraju: Warszawa (Mazowieckie), Białystok (Podlaskie), Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie), Gdańsk (Pomorskie), Gorzów Wielkopolski (Lubuskie), Katowice (Śląskie), Kielce (Świętokrzyskie), Kraków (Małopolskie), Lublin (Lubelskie), Łódź (Łódzkie), Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie), Opole (Opolskie), Poznań (Wielkopolskie), Rzeszów (Podkarpackie), Szczecin (Zachodniopomorskie), Toruń (Kujawsko-Pomorskie), Wrocław (Dolnośląskie), Zielona Góra (Lubuskie)

Czym są badania fokusowe?

Są to badania prowadzone na zasadzie tzw. zogniskowanego wywiadu grupowego. Stosuje się je do sprawdzania, jakie wrażenia na odbiorcach robią określone sytuacje, treści, zapachy, dźwięki, czy przedmioty na potrzeby psychologii, socjologii czy marketingu.
Czym są spotkania fokusowe?

Są to miejsca, w których spotykają się członkowie grup fokusowych, by pod okiem prowadzących wziąć udział w badaniu.

Czym są grupy fokusowe?

Zależnie od tego, jaką reakcję chcemy zbadać, do kogo kierowany jest produkt bądź dany przekaz, dobierzemy inną grupę badawczą. Może składać się z osób, których łączy tylko jeden istotny element (np. wiek), albo kilka (wiek, zainteresowania, zawód itd.).

Czym jest wywiad zogniskowany?

Nazwa samej metody wzięła się od tego, że prowadzący (moderator) zwraca uwagę badanych na określane zjawiska. Zogniskowanie wokół tematu oznacza skupienie na danym jego aspekcie.

Scenariusz badania fokusowego – co to?

Jest to swoista droga, jaką przebyć muszą biorący udział w badaniu. Moderator prowadzi ich przez kolejne kroki zadając określone pytania i dotykając różnych stron przedstawionego zagadnienia.

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06