Do jakiego typu badań nie nadaje się crowdsourcing?

Na bazie naszych doświadczeń z prowadzenia działalności badawczej z wykorzystaniem crowdsourcingu, możemy z dużą dozą pewności wskazać obszary, które nie są „naturalnym środowiskiem” dla takiego modelu działania.

Niestandardowe zadania

Dyskusję na ten temat warto rozpocząć od stwierdzenia, że siłą crowdsourcingu jest wykonywanie jednolitego, powtarzalnego zadania w wielu różnych lokalizacjach, np. zbadanie obecności produktu czy formy promocji. Wielkość próby w takich sytuacjach pozwala na statystyczną analizę wyników i potwierdzenie wcześniej sformułowanych hipotez. Na przykład – naszym dużym sukcesem w zeszłym roku było zrealizowanie badania w 750 sklepach Żabka w jeden dzień – w sobotę – podczas weekendu majowego. Było to możliwe dzięki następującym czynnikom: po pierwsze dysponujemy około 5 tysiącami aktywnych audytorów w całej Polsce, po drugie baza potencjalnych lokalizacji sklepów była imponująca. Podsumowując powyższe  – głównymi ograniczeniami crowdsourcingu w realizacji zadań badawczych są przede wszystkim małe wielkości próby oraz niestandardowe lub niejednolite zadania.

Konkretny przedmiot

W crowdsourcingu obowiązuje zasada, że pierwszy audytor kwalifikujący się  do wykonania danego zadania będzie mógł je zrealizować. Z tej cechy rozwiązania wynika ograniczenie, które można co prawda w pewien sposób zmniejszyć, jednak wiąże się to z dużym wysiłkiem logistycznym, co pociąga za sobą znaczny wzrost kosztów realizacji. W związku z tym relatywnie rzadko podejmujemy się zadań, w których konieczne jest posiadanie przez naszego audytora ustalonego przedmiotu (np. nagrody dla konsultanta w badaniu „Tajemniczy Klient” lub jakiegoś elementu ekspozycji do wystawienia w sklepie).

Przy trudnej do przewidzenia marszrucie naszych audytorów realizujących dostępne zadania na zasadzie dobrowolności i w dogodnym czasie, skierowanie konkretnej osoby, wyposażonej w konkretny przedmiot, pod konkretny adres, w określonym czasie jest na tyle skomplikowane, że nie wpisuje się dobrze w metodykę crowdsourcingu. Mamy co prawda na naszym koncie kilka projektów, w których te ograniczenia sprawnie udało nam się obejść, ale w każdym takim przypadku wymagało to uzgodnienia i współorganizacji logistyki wspólnie z naszym klientem.

Określone cechy audytora

Trzecia grupa uwarunkowań specyficznych dla crodwdsourcingu objawia się wtedy, gdy – szczególnie w zadaniach wymagających interakcji ze sprzedawcą lub przedstawicielem obsługi klientów (tajemniczy klient) – nasz audytor musi posiadać określone cechy demograficzne, aby skutecznie odegrać rolę „tajemniczego klienta”. Uwarunkowanie takie trudno określić mianem ograniczenia, jednak warto zawsze zastanowić się, na przykład nad tym, jak licznie, w populacji audytorów którą dysponujemy, mogą być reprezentowane osoby o pożądanych cechach.

Zrealizowaliśmy na przykład badanie polegające na ocenie procesu oferowania ubezpieczeń majątkowych przez placówki naszego klienta, ale ze względu na relatywnie młodą populację musieliśmy dokonywać dodatkowej, dedykowanej rekrutacji ankieterów, którzy posiadali odpowiedni stan majątkowy, aby wiarygodnie przejść przez taki scenariusz badawczy.

Reasumując – crowdsourcing to potężne narzędzie do realizacji badań. Jednak, jak w przypadku każdego innego narzędzia, musimy pamiętać o tym jakiego rodzaju zadania można realizować przy jego pomocy, a jakie lepiej lub prościej można zrealizować innymi metodami.

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06