4 nietypowe projekty z wykorzystaniem crowdsourcingu

Firmy z różnych branż mają często potrzeby, których realizacja przysparza sporych kłopotów osobom „wyróżnionym” do poprowadzenia tego typu projektów. Poniżej opowiem o kilku, z którymi zgłosili się do nas Klienci.

Zacznę jednak od wstępu – kiedy warto sięgnąć po telefon i zadzwonić do nas? Wspólnym mianownikiem wszelkich nietypowych (niedotyczących badań w terenie, ani ankiet) projektów jest konieczność zmobilizowania określonej wielkości zespołu ludzi do wykonania mniej lub bardziej złożonych zadań. Ważne jest jednak to, że mowa tutaj o wielu podobnych lub identycznych zadaniach wykonanych wiele razy, a nie jednym dużym projekcie, składającym się z wielu etapów i zadań (choć do pewnego stopnia i takie sekwencyjne zadania potrafimy realizować). Jeśli chodzi o crowdsourcing, wykorzystanie tego procesu może przybrać różną postać, więc warto zaprezentować kilka z nich.

 

1. Crowdsourcing – wykorzystanie do uczenia algorytmów AI

Międzynarodowy potentat w dziedzinie tłumaczeń zgłosił się do nas z pytaniem o możliwość wsparcia w zakresie zbierania zdjęć różnego rodzaju przedmiotów na potrzeby uczenia algorytmów sztucznej inteligencji. To zlecenie idealnie nas wsparło w trudnych czasach pandemii, gdy zmniejsza się liczba zleceń badań realizowanych w sklepach i placówkach usługowych. Jak się okazało po rozmowie z Klientem problem jest niebanalny – chodzi o dostarczenie zdjęć przedmiotów i urządzeń codziennego użytku w ich naturalnym środowisku – naszych domach. Jak nietrudno sobie to uzmysłowić, zadania takiego nie wykona (za rozsądną cenę …) agencja fotograficzna ani studio filmowe. Natomiast dla nas, po dobrej selekcji społeczności posiadającej minimalne zdolności fotograficzne i odpowiednie aparaty w telefonach, zlecenie to okazało się być przysłowiową „bułką z masłem”. Co ciekawe, nasz Klient próbował własnych sił w pozyskaniu takich zdjęć od stworzonej przez siebie na inne potrzeby społeczności, jednak przy krótkim czasie, jakim dysponował oraz braku przyzwyczajenia do tego typu zadań my i nasza doświadczona już w realizacji takich zadań społeczność, okazaliśmy się bezkonkurencyjni. Jak widać crowdsourcing ma olbrzymi potencjał, a jego wykorzystanie może zaskoczyć nawet osoby zajmujące się nim na co dzień.

 

 

2. Crowdsourcing – wykorzystanie w celu testów aplikacji promocyjnej

Wiodąca polska sieć handlowa prowadziła testy systemu kuponów i rabatów do zakupów alkoholi. W tym celu opracowana została aplikacja mobilna, pozwalająca na sprawdzanie aktualnych ofert, zbieranie punktów i realizację kuponów, a równocześnie budowanie komunikacji z klientami. Po przejściu pierwszej fazy testów developerskich, przed wdrożeniem aplikacji i usługi na szeroki rynek, konieczne było przeprowadzenie ‘próby generalnej’, tym razem już z udziałem prawdziwych klientów. Jak jednak to zrobić nie dokonując szerokiej komunikacji rynkowej, lecz kierując zaproszenie do testów do kontrolowanej, małej grupy potencjalnych użytkowników? Z odsieczą przyszła społeczność Skilltelligence: wyselekcjonowaliśmy osoby pełnoletnie z miast, w których prowadzona była próba generalna i skierowaliśmy do nich zadania testowe. Zadania wytypowanych do testów osób sprowadzały się do zainstalowania aplikacji, oceny jej przejrzystości i funkcjonowania, a następnie do udania się do wskazanego sklepu celem sprawdzenia na miejscu jak sama aplikacja oraz towarzysząca jej obsługa w punkcie sprzedaży sprawdzają się w prawdziwych interakcjach. Testy pomogły w zrozumieniu wyzwań związanych z przedsięwzięciem. Obecnie, między innymi w wyniku otrzymanych od nas informacji, projekt został skierowany do przemodelowania – można więc powiedzieć, że spotkanie z rzeczywistością pozwoliło zweryfikować założenia i uniknąć dalszych nakładów na przedsięwzięcie, które nie było w pełni gotowe na premierę. 

 

3. Crowdsourcing – wykorzystanie w celu oceny potencjału danego produktu

Degustacje dokonywane przez „prawdziwych” konsumentów to rosnący segment naszych usług. Oczywiście, o czym już niejednokrotnie pisaliśmy, do tego typu zadań często wykorzystuje się focus-grupy i inne tego typu rozwiązania, jednak z racji kosztu przedsięwzięcia nie jest praktyczne zasięgnięcie opinii więcej niż kilkudziesięciu osób. Nasze, i naszych Klientów, doświadczenia pokazują, że na różnych etapach tworzenia nowego produktu lub usługi należy przeplatać różne rozwiązania i włączać w nie ocenę produktów itp. przez szerokie grono ludzi rekrutujących się ze społeczności naszych audytorów. Tego typu projekty generalnie polegają na tym, że przed fazą masowej komercjalizacji, badany produkt kierowany jest do wybranych placówek, w których skierowani przez nas ludzie mogą dokonać jego zakupu i oceny. Dotyczy to zarówno testowych partii nowego produktu, jak i nowej receptury potrawy serwowanej przez restaurację, kawiarnię, cukiernię itp. Zadania tego typu sprowadzają się do tego, że zachęcamy przedstawicieli naszej społeczności badaczy do dokonania zakupu produktu (zwrot kosztu zakupu), a następnie wypełnienia ankiety z jego oceną. Ogromną zaletą, której nie sposób nie powtórzyć ;), jest to, że takie zadanie może wykonać kilkaset osób, dając bardziej statystycznie wiarygodny obraz rzeczywistości i w efekcie pozwalając ocenić czy nowy produkt jest kandydatem na hit.

 

4. Crowdsourcing – wykorzystanie smartfonów znacząco zwiększa liczbę aktywnych osób

I na zakończenie – nasza społeczność składa się w większości z osób aktywnie korzystających ze smartfonów. Jest tak z oczywistego powodu – wszystkie interakcje prowadzimy za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Mamy zatem do dyspozycji kilka tysięcy osób, które są obyte z nowoczesnymi technologiami i aplikacjami mobilnymi i mogą zostać zaangażowani do zadań z nimi związanych. Jednym z takich zadań było testowanie i zapewnienie pierwszej fali komercjalizacji wkraczającej na rynek aplikacji pośrednictwa pracy tymczasowej. Chociaż wcześniej pomagaliśmy w testach aplikacji, to w tym przypadku nasze zadanie zostało poszerzone o pomoc w pozyskaniu wśród użytkowników naszej aplikacji pierwszych recenzentów i popularyzatorów aplikacji w mediach społecznościowych. 

 

Podsumowując – nasi ludzie mogą nie tylko udawać się do sklepów i placówek usługowych, by wykonywać tam badania i audyty zastanej sytuacji. Można ich z powodzeniem włączyć w zadania wykorzystujące ich czas i aktywność na sposoby zależne tylko od naszej wyobraźni. Warto pamiętać o tym, że w prosty sposób możemy zmobilizować dla Państwa firmy kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób, które można zapytać o zdanie, włączyć w testy i ocenę produktów lub usług oraz zaangażować w popularyzację nowych produktów, lub usług. Prawdopodobnie wymienione tutaj kategorie nie wyczerpują pełnego spektrum możliwości i za kilka dni zostaniemy znowu pozytywnie zaskoczeni pomysłem któregoś z naszych Klientów 🙂

 

Agencja Skilltelligence - skontaktuj się z nami

+48 517 470 748
+48 517 785 350

Biuro operacyjne:
ul. Łucka 15, lok. 207
00-842 Warszawa
(Flex Office - 2p.)

Siedziba: Skilltelligence Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa,
NIP: 521-369-62-06